Ansvarig svensk kommitté: TK 62  Elektrisk utrustning för medicinskt bruk

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60601-2-36, utg 1:1997
CENELEC Publikation: EN 60601-2-36:1997
IEC Publikation: IEC 60601-2-36:1997

Svensk titel:
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 2: Särskilda fordringar på utrustning för extrakorporal litotripsi

Engelsk titel:
Medical electrical equipment - Part 2-36: Particular requirements for the safety of equipment for extracorporeally induced lithotripsy

Fastställelsedatum: 1997-09-26  |  Upphävandedatum: 2018-05-22
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 20
Används tillsammans med: SS-EN 60601-1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60601-2-36, utg 2:2015.

ICS: 11.040.60  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.