Ansvarig svensk kommitté: TK 62BC  Utrustning för radiologi och diagnostisk bildgivning

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60627, utg 1:2002
CENELEC Publikation: EN 60627:2001
IEC Publikation: IEC 60627:2001

Svensk titel:
Röntgenmateriel - Egenskaper hos sekundärstrålraster i röntgenutrustningar

Engelsk titel:
Diagnostic X-ray imaging equipment - Characteristics of general purpose and mammographic anti-scatter grids

Fastställelsedatum: 2002-06-19  |  Upphävandedatum: 2018-04-14
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-IEC 627, utg 1:1986 + SS-EN 61953, utg 1:1998  |  Ersätts av: SS-EN 60627, utg 2:2015.

ICS: 11.040.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.