Ansvarig svensk kommitté: TK 61  Säkerhet hos elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60335-2-31, utg 4:2003
CENELEC Publikation: EN 60335-2-31:2003
IEC Publikation: IEC 60335-2-31:2002

Svensk titel:
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-31: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor

Engelsk titel:
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-31: Particular requirements for range hoods

Fastställelsedatum: 2003-11-17  |  Upphävandedatum: 2017-04-28
Utgåva: 4  |  Antal sidor: 13
Används tillsammans med: SS-EN 60335-1, utg 4:2002
Ersätter: SS-EN 60335-2-31, utg 3:1997 + A1:1999 + T1:2006  |  Ersätts av: SS-EN 60335-2-31, utg 5:2015.

ICS: 13.120.00; 97.040.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: innehåller svensk avvikelse

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.