Ansvarig svensk kommitté: TK 2  Elektriska maskiner

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60034-12, utg 2:2002
CENELEC Publikation: EN 60034-12:2002
IEC Publikation: IEC 60034-12:2002

Svensk titel:
Roterande elektriska maskiner - Del 12: Startegenskaper hos kortslutna enhastighets trefas asynkronmotorer

Engelsk titel:
Rotating electrical machines - Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors

Fastställelsedatum: 2002-06-19  |  Upphävandedatum: 2020-06-16
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 13
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60034-12, utg 1, 1996 + A2:1996 + A11:1999  |  Ersätts av: SS-EN 60034-12, utg 3:2017.

ICS: 29.160.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.