Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112  Isolermaterial och isolersystem

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60674-2, utg 1:1998/A1:2002
CENELEC Publikation: EN 60674-2:1988/A1:2001
IEC Publikation: IEC 60674-2:1988/A1:2001

Svensk titel:
Fasta isolermaterial - Plastfilmer för elektriska ändamål - Del 2: Provningsmetoder

Engelsk titel:
Specification for plastic films for electrical purposes - Part 2: Methods of test

Fastställelsedatum: 2002-04-18  |  Upphävandedatum: 2019-12-23
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med: SS-EN 60674-2, utg 1:1998, som fr om 2004-12-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60674-2, utg 2:2017.

ICS: 17.220.99; 29.035.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.