Ansvarig svensk kommitté: TK 45  Kärnteknisk mätutrustning

Överföringsform: Ikraftsättning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-IEC 780, utg 2:1993
CENELEC Publikation: 
IEC Publikation: IEC 60780:1984

Svensk titel:
Kärnteknisk mätutrustning - Kvalificering av säkerhetsklassad utrustning för kärnkraftverk

Engelsk titel:
Nuclear instrumentation - Qualification of electrical items of the safety system for nuclear power generating stations

Fastställelsedatum: 1993-04-29  |  Upphävandedatum: 2020-09-11
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 1
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60780-323, utg 1:201X.

ICS: 27.120.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: IEC 60780/A1:1991 ingår i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.