Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60793-1-43, utg 1:2002
CENELEC Publikation: EN 60793-1-43:2002
IEC Publikation: IEC 60793-1-43:2001

Svensk titel:
Optofibrer - Del 1-43: Mätning och provning - Numerisk apertur

Engelsk titel:
Optical Fibres - Part 1-43: Measurement methods and test procedures - Numerical aperture

Fastställelsedatum: 2002-11-06  |  Upphävandedatum: 2018-05-01
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 15
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60793-1-43, utg 2:2015.

ICS: 33.180.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.