Ansvarig svensk kommitté: TK 109  Isolationsnivå för elektriska anläggningsdelar med märkspänning under 1000 V

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60664-3, utg 1:2003
CENELEC Publikation: EN 60664-3:2003
IEC Publikation: IEC 60664-3:2003

Svensk titel:
Isolationsnivå för elektriska anläggningsdelar och utrustningar i lågspänningssystem - Del 3: Användning av täckskikt för att erhålla erforderlig isolationsgrad på kretskort

Engelsk titel:
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution

Fastställelsedatum: 2003-08-26  |  Upphävandedatum: 2020-06-16
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 25
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60664-3, utg 2:2017.

ICS: 29.080.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.