Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60794-4, utg 1:2004
CENELEC Publikation: EN 60794-4:2003
IEC Publikation: IEC 60794-4:2003

Svensk titel:
Optokablar - Del 4: Gruppspecifikation för kablar för förläggning på kraftledning

Engelsk titel:
Optical fibre cables - Part 4: Sectional specification - Aerial optical cables along electrical power lines

Fastställelsedatum: 2004-02-23  |  Upphävandedatum: 2021-07-30
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 21
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 187200, utg 1, 2001, gäller ej fr o m 2012-08-23.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 60794-4, utg 2:201X.

ICS: 33.180.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.