Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform:   |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60598-2-20, utg 4:2010
CENELEC Publikation: EN 60598-2-20:2010
IEC Publikation: IEC 60598-2-20:2010

Svensk titel:
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 2-20: Särskilda fordringar på ljuskedjor

Engelsk titel:
Luminaires - Part 2-20: Particular requirements - Lighting chains

Fastställelsedatum: 2010-08-23  |  Upphävandedatum: 2017-12-30
Utgåva: 4  |  Antal sidor: 25
Används tillsammans med: SS-EN 60598-1, utg 7, 2008.
Ersätter: SS-EN 60598-2-20, utg 3, 1997, SS-EN 60598-2-20/A1, utg 1, 1998, SS-EN 60598-2-20/A1 C1, utg 1, 1999, SS-EN 60598-2-20/A2, utg 1, 2004 och SS-EN 60598-2-20/A2 C1 utg 1, 2004, gäller ej fr o m 2013-04-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60598-2-20, utg 5:2015.

ICS: 29.140.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.