Ansvarig svensk kommitté: TK 2  Elektriska maskiner

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60034-14, utg 2:2004
CENELEC Publikation: EN 60034-14:2004
IEC Publikation: IEC 60034-14:2003

Svensk titel:
Roterande elektriska maskiner - Del 14: Mekaniska vibrationer hos vissa maskiner med axelhöjd minst 56 mm - Mätmetoder, bedömning och gränsvärden

Engelsk titel:
Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity

Fastställelsedatum: 2004-03-22  |  Upphävandedatum: 2021-09-21
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 16
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60034-14, utg 1, 1997.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 60034-14, utg 3:201X.

ICS: 29.160.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.