Ansvarig svensk kommitté: TK 121A  Kopplingsapparater för lågspänning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60947-5-1, utg 3:2004
CENELEC Publikation: EN 60947-5-1:2004
IEC Publikation: IEC 60947-5-1:2003

Svensk titel:
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Del 5-1: Manöverkretsapparater och kopplingselement - Elektromekaniska manöverkretsapparater

Engelsk titel:
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices

Fastställelsedatum: 2004-08-23  |  Upphävandedatum: 2020-12-15
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 91
Används tillsammans med: SS-EN 60947-1.
Ersätter: SS-EN 60947-5-1, utg 2, 1998, SS-EN 60947-5-1/A1, utg 1, 1999, SS-EN 60947-5-1/A2, utg 1, 2000 och SS-EN 60947-5-1/A12, utg 1, 2000, gäller ej fr o m 2007-05-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60947-5-1, utg 4:2018.

ICS: 29.120.40; 29.130.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.