Ansvarig svensk kommitté: TK 3  Dokumentation och grafiska symboler

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61360-4, utg 2:2005
CENELEC Publikation: EN 61360-4:2005
IEC Publikation: IEC 61360-4:2005

Svensk titel:
Dataelementtyper för elkomponenter med tillhörande klassificeringsschema - Del 4: Standardiserade dataelementtyper och komponentklasser

Engelsk titel:
Standard data element types with associated classification scheme for electric components - Part 4: IEC reference collection of standard data element types and component classes

Fastställelsedatum: 2005-06-15  |  Upphävandedatum: 2018-09-12
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 392
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61360-4, utg 1:1997, gäller ej fr o m 2008-03-01.  |  Ersätts av: IEC CDD på https://cdd.iec.ch/.

ICS: 31.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande. Corr, dec 2005 till EN 61360-4:2005 är inarbetat i texten.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.