Ansvarig svensk kommitté: TK 10  Isolervätskor och isolergaser

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60836, utg 1:2005
CENELEC Publikation: EN 60836:2005
IEC Publikation: IEC 60836:2005

Svensk titel:
Isolervätskor - Specifikationer för oanvända silikonvätskor för elektriska ändamål

Engelsk titel:
Specifications for unused silicone insulating liquids for electrotechnical purposes

Fastställelsedatum: 2005-09-26  |  Upphävandedatum: 2018-08-20
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-IEC 836, utg 1:1990  |  Ersätts av: SS-EN 60836, utg 2:2016.

ICS: 29.040.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.