Ansvarig svensk kommitté: TK 47  Halvledarkomponenter

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62132-1, utg 1:2006
CENELEC Publikation: EN 62132-1:2006
IEC Publikation: IEC 62132-1:2006

Svensk titel:
Halvledarkomponenter - Integrerade kretsar - Mätning av elektromagnetisk immunitet i området 150 kHz - 1 GHz - Del 1: Allmänna villkor och definitioner

Engelsk titel:
Integrated circuits - Measurement of electromagnetic immunity, 150 kHz to 1 GHz - Part 1: General conditions and definitions

Fastställelsedatum: 2006-08-21  |  Upphävandedatum: 2018-12-03
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 24
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62132-1, utg 2:2016.

ICS: 31.200.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform. Corr Nov 2006 till EN 62132-1:2006 är inarbetat i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.