Ansvarig svensk kommitté: TK 21  Laddningsbara batterier

Överföringsform: Översättning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50342-1, utg 1:2006
CENELEC Publikation: EN 50342-1:2006
IEC Publikation:

Svensk titel:
Startbatterier av bly-syratyp - Del 1: Allmänna fordringar och provningsmetoder

Engelsk titel:
Lead-acid starter batteries - Part 1: General requirements and methods of test

Fastställelsedatum: 2006-10-23  |  Upphävandedatum: 2018-10-05
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 24
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50342 + A1, Utg 1:2001 + A2:2002 + A3:2005 + C1:2003 + A2:2002/C1:2003.  |  Ersätts av: SS-EN 50342-1, utg 2:2016.

ICS: 01.080.20; 29.220.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.