Ansvarig svensk kommitté: TK 108  Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60950-1, utg 2:2006
CENELEC Publikation: EN 60950-1:2006
IEC Publikation: IEC 60950-1:2005

Svensk titel:
Utrustning för informationsbehandling - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar

Engelsk titel:
Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements

Fastställelsedatum: 2006-05-29  |  Upphävandedatum: 2020-12-20
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 318
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60950-1, utg 1:2002 + C1:2004 + A11:2004  |  Ersätts av: SS-EN 62368-1, utg 1:2014.

ICS: 35.020.00; 35.260.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Innehåller svenska nationella avvikelser.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.