Ansvarig svensk kommitté: TK 89  Brandriskprovning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60695-6-2, utg 1:2012
CENELEC Publikation: EN 60695-6-2:2011
IEC Publikation: IEC 60695-6-2:2011

Svensk titel:
Provning av brandegenskaper - Del 6-2: Förmörkelse förorsakad av rök - Översikt över provningsmetoder och deras tillämplighet

Engelsk titel:
Fire hazard testing - Part 6-2: Smoke obscuration - Summary and relevance of test methods

Fastställelsedatum: 2012-09-12  |  Upphävandedatum: 2021-07-10
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 35
Används tillsammans med: SS-EN 60695-6-1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN IEC 60695-6-2, utg 2:201X.

ICS: 13.220.99; 29.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.