SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Att utgå från standard är det bästa, enklaste och säkraste sättet att arbeta på. Det säkerställer att vi kan garantera kvaliteten och att vi undviker missförstånd. Vi slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång, vilket i sin tur innebär att vi spar resurser.

Vid upphandlingar underlättar det till exempel enormt att använda färdiga standarder, både som utgångspunkt i specifikationsarbetet och att hänvisa till i avtal som sedan skrivs. Det gör att innehållet i tjänsten blir tydligt för både köpare och leverantör, och arbetet blir enkelt att följa upp.

Alla som arbetar med projektering av komplicerade system vet hur krävande det är att få med alla de viktiga detaljerna. Om man glömmer något kan man få problem efteråt, om det till exempel skulle uppstå tvister om vad som skulle ha levererats. Det är därför både smart och kostnadseffektivt att använda standarder i arbetet med offerter och specifikationer, istället för att använda dyrbara konsulttimmar på sådana områden där det redan finns heltäckande standarder.

Standarder gör att du kan följa med i utvecklingen och säkerställa att företagets arbete och processer inte bara är effektiva utan också juridiskt och ekonomiskt säkra. En effektiv och mer resurssnål produktion får du på köpet.

Sök en standard

New work proposal

SEK_New_Work_Proposals

Få mer information om planerade standardiseringsprojekt och beställ dem.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of