SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Åskskyddswebbinarium

Med rätt åskskydd blir dina kunder tryggare.

Vårt åskskyddswebbinarium utbildar dig i verktygen för att kunna bedöma skyddsbehovet och välja rätt skyddsåtgärd.

Med rätt verktyg för att kunna bedöma behovet av skydd, utvärdera eventuella följder och kunna välja rätt skyddsåtgärder kan du skydda människor, byggnader, installationer och egendom från blixtnedslag.

  • Varför behövs åskskydd?
  • Hur gör man riskbedömning för behov av åskskydd?
  • Hur åskskyddas byggnader?
  • Hur skyddas känslig elektronisk utrustning?

För en skräddarsydd, företagsanpassad kurs kontakta
Krister Elfgren, tel 08-444 14 07 eller krister.elfgren@elstandard.se

SEKs Åskskyddswebbinarium vänder sig till konsulter, konstruktörer, elansvariga, installatörer och fastighetsbolag som arbetar med projektering, konstruktion och installation av åskledaranläggningar.

Priser

Pris SEK åskkurs

Tvåtimmars webbinarium. Med eller utan Åskskyddshandboken.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of