SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Bli deltagare och ligg i framkant
av den elektrotekniska utvecklingen

Att delta i standardiseringsarbetet innebär att arbeta internationellt för att utveckla framtidens elektrotekniska lösningar. För företag som deltar betyder det en möjlighet att ligga i framkant av den elektrotekniska utvecklingen. En unik chans att verka på en internationell arena med nya affärsmöjligheter, kontakter och samarbeten.

Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten.

Var med och påverka framtidens elektrotekniska lösningar
Idag är vi omkring 800 experter i över 100 olika tekniska kommittéer som utvecklar internationell standard för allt ifrån vindgeneratorer, sakernas internet och elbilsdrift, till vattenturbiner, medicinteknik och åskskydd.

Genom SEK representerar vi Sverige och deltar i standardiseringsarbetet i olika internationella kommittéer så att vi kan få gehör för våra önskemål. Standardiseringsarbetet som görs i dag kommer att gälla under många år. De som inte är med får anpassa sig till vad vi som deltar har bestämt.

Det är nu framtidens elektrotekniska lösningar utarbetas
Den ökade digitaliseringen gör att utvecklingen går fortare än någonsin. En rad nya teknikområden måste fångas upp i standardiseringsarbetet, både nya idéer och infallsvinklar behövs. Ju fler ögon och infallsvinklar desto bättre.

Standardiseringsarbetet skapar affärsnytta, stärker varumärket och affärerna
Som deltagare i standardiseringsarbetet har vi tillgång till all information och dokumentation inom våra teknikområden.

Genom att delta i IECs tekniska kommittéer som experter i olika arbetsgrupper och projekt har vi stora möjligheter att påverka internationell standard. Våra organisationer skaffar sig försprång i både tid och kunskap, samtidigt som vi påverkar framtidens tekniska regler.

Avgiften för deltagande i SEKs verksamhet består av två delar
En del utgörs av en grundavgift på 2 300 kr per ledamot och år, oberoende av antal kommittéer man är ledamot i. Grundavgiftens primära syfte är att täcka administrativa kostnader för SEKs kansli.

Den andra delen av avgiften, kallad kommittéavgift, beräknas utifrån respektive SEK-kommittés pågående projekt inom IEC- och CENELEC-kommittéer. Denna del täcker till största del avgifter och verksamheter inom IEC och CENELEC.

Ledamöter som representerar universitet och högskolor eller ideella miljö-, konsument- eller arbetstagarorganisationer betalar ingen avgift.

Deltagande i SEK temagrupper är avgiftsfritt. Temagrupperna arbetar med bredare och allmännare frågeställningar för områden av mer övergripande karaktär.

Välkommen att bli en av oss!

Anmäl dig för att delta

Avgifter och förutsättningar

Avgifter och förutsättningar för medverkan i SEK Svensk Elstandards verksamhet 2021

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of