SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Nya Elinstallationsreglerna
– din vägledning för säkra installationer

Nya Elinstallationsreglerna utgåva 4_SEK Svensk Elstandard
Nya Elinstallationsreglerna utgåva 4_SEK Svensk Elstandard ger dig och dina medarbetare uppdaterad kunskap och vägledning för säkra elinstallationer, som följer alla lagar och föreskrifter. Köp den nya handboken här.

Samtidigt som den fjärde utgåvan av den svenska standarden SS 436 40 00, Elinstallationer för lågspänning, gavs ut kom också en ny utgåva av Elinstallationsreglerna, SEK Handbok 444. I den finns hela standarden med tydliga markeringar, gröna ramar och kommentarer som förklarar och fördjupar texterna för att underlätta ditt arbete.

Den nya utgåvan av Elinstallationsreglerna innehåller bland annat uppdateringar av solcellsinstallationer, laddning av elfordon samt bryt-, manöver- och skyddsanordningar. Handboken innehåller även ett nytt avsnitt om funktionsjordning, flera uppdateringar för badrumsinstallationer och utökade rekommendationer om användning av ljusbågsdetektorer.

För att utföra elinstallationer för lågspänning som uppfyller Elsäkerhetsverkets krav, ska Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd tillämpas tillsammans med kompletterande standarder och övrig etablerad praxis på elsäkerhetsområdet. Företag som följer Elinstallationsreglerna, uppfyller därmed kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Eftersom Elinstallationsreglerna är baserade på både europeisk och internationell standard med ett mindre antal tillägg av svensk standard, är handboken även tillämplig för arbeten utanför Sveriges gränser.

I Sverige finns det hundratals elkonsultföretag, som projekterar och kontrollerar elinstallationer, som är väl förtrogna med Elinstallationsreglerna. Det finns också en mängd fastighetsbolag, industriföretag och andra innehavare av elinstallationer som säkert också har SEK Handbok 444 nära till hands. Likaså är Elinstallationsreglerna grundläggande för elinstallationsföretag och alla som utför elinstallationsarbeten. Till detta kommer också alla lärare och studenter som behöver tillgång till Elinstallationsreglerna i undervisningssyfte.

– Se till att du också har minst ett exemplar!

Webbguide

Nya Elinstallationsreglerna

Webbguide

Se de viktigaste förändringarna och nyheterna i nya Elinstallationsreglerna.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of