SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Om SEK Svensk Elstandard

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK styrelse och fullmäktige

Styrelse

Annika Ahlberg Tidblad

Volvo Cars AB

Ledamot

Fredrik Byström Sjödin

Installatörsföretagen

Ledamot

AnnBritt Falkbäck

SEK Svensk Elstandard

Sekreterare

Eva Fontes

Intertek Semko AB

Ledamot

Björn Jacobson

Hitachi Energy

Ledamot

Thomas Korssell

SEK Svensk Elstandard

Föredragande

Ulf Moberg

Svenska Kraftnät

Ledamot

Magnus Norrman

Ericsson AB

Vice ordförande

Anders Persson

Elsäkerhetsverket

Ordförande

Lars Skoglund

Alleima AB

Ledamot

Stina Wallström

Svenskt Näringsliv

Ledamot

Fullmäktige är SEKs högst beslutande organ och består av statliga och privata intressenter.

Styrelsen är sammansatt av representanter från någon av följande sex kategorier:

  • Tillverkare av elektroteknisk eller elektronisk utrustning
  • Elproducenter, elnätföretag och elhandelsföretag
  • Tjänsteproducenter som användare av elektroteknisk eller elektronisk utrustning
  • Statliga myndigheter och statliga verk
  • Anläggningsprojektörer, installatörer och industriella elanvändare
  • Företag och organisationer verksamma med provning, certifiering och utbildning, besiktningsföretag samt teknik-, konsument- och yrkesorienterade föreningar och institut

Fullmäktige

ABB AB
Belysningsföretagen i Sverige AB
Brandskyddsföreningen
Elsäkerhetsverket
Energiföretagen i Sverige
Ericsson AB
IKEA of Sweden AB
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Intertek Semko AB
Kommerskollegium
Kungliga Tekniska Högskolan
RISE Research Institutes of Sweden
SSAB EMEA AB
Svensk Byggtjänst AB
Svenska Kraftnät
Sveriges Kommuner och Regioner
Teknikföretagen
Trafikverket

SEKs organisation

SEK Svensk Elstandard organisation

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of