Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Om SEK Svensk Elstandard
Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK styrelse och fullmäktige

Styrelse

Fredrik Byström Sjödin

Installatörsföretagen

Ledamot

Anders Engberg

Intertek Semko AB

Ledamot

AnnBritt Falkbäck

SEK Svensk Elstandard

Sekreterare

Joel Jonsson

Teknikföretagen

Ledamot

Thomas Korssell

SEK Svensk Elstandard

Föredragande

Ulf Moberg

Svenska Kraftnät

Ledamot

Magnus Norrman

Ericsson AB

Ledamot

Anders Richert

Elsäkerhetsverket

Vice ordförande

Lars Skoglund

AB Sandvik Materials Technology

Ledamot

Stina Wallström

IKEA of Sweden AB

Ordförande

Fullmäktige är SEKs högst beslutande organ och består av statliga och privata intressenter.

Styrelsen är förutom ordförande och en representant utsedd av Sveriges standardiseringsförbund, sammansatt av representanter från någon av följande sex kategorier:

  • Tillverkare av elektroteknisk eller elektronisk utrustning
  • Elproducenter, elnätföretag och elhandelsföretag
  • Tjänsteproducenter som användare av elektroteknisk eller elektronisk utrustning
  • Statliga myndigheter och statliga verk
  • Anläggningsprojektörer, installatörer och industriella elanvändare
  • Företag och organisationer verksamma med provning, certifiering och utbildning, besiktningsföretag samt teknik-, konsument- och yrkesorienterade föreningar och institut

Fullmäktige

ABB AB
Belysningsbranschen
Brandskyddsföreningen
Elsäkerhetsverket
Energiföretagen i Sverige
Ericsson AB
FIE Föreningen för Industriell Elteknik
IKEA of Sweden AB
Installatörsföretagen
Intertek Semko AB
Kommerskollegium
Kungliga Tekniska Högskolan
RISE Research Institutes of Sweden
Svensk Byggtjänst AB
Svenska Kraftnät
Sveriges Kommuner och Regioner
Teknikföretagen
Trafikverket

SEKs organisation

SEK Svensk Elstandard organisation

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of