SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEKs olika publikationsformer

Standarder

SEK Svensk Elstandarder förenklar, kvalitetssäkrar och spar resurser

Sök fram den standard just du behöver i ditt arbete och välj då att köpa den som digital pdf, en del av din SEK e-Standard eller i fysiskt pappersformat.

Vad är skillnaderna mellan standarder, SEK Handböcker och SEK Tekniklitteratur?

Standarder

Standarder arbetas vanligtvis fram och ges ut på internationell nivå för att sedan fastställas som svensk standard i Sverige via SEK Svensk Elstandard (SEK), Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen (ITS) eller Svenska Institutet för Standarder (SIS), beroende på område. SEK Svensk Elstandard är utsedd av regeringen att ansvara för all elektroteknisk standardisering i Sverige. Det internationella samarbetet ger att det tekniska innehållet i en standard förutsätts vara state-of-the-art. Det är inte lag på att följa svensk standard men följer du svensk standard kan du säkert veta att du följer gällande lagar, regler och föreskrifter. Standarder är grunden.

SEK Svensk Elstandard ger ut SEK Handböcker för att göra standarders innehåll mer tillgängligt och lättförståeligt. Tanken med publikationsformen är att förenkla och förklara en eller flera standarder för att underlätta för dig som läser dem i ditt dagliga arbete, så att du på rätt sätt kan ta till dig dess innehåll. Dessa tas fram av och ansvaras för av en teknisk kommitté inom SEK Svensk Elstandards verksamhet. SEK Handböcker är ett verktyg för att underlätta användning av standarder.

SEK Tekniklitteratur ger dig praktisk information och guidning inom ett eller flera områden. SEK Tekniklitteratur är tänkt att användas som informativa guider, som djupdyker inom ett område utöver själva standarderna och ger konkret vägledning kring hur du ska tänka och förhålla dig till regelverk och standarder i din arbetsvardag. SEK Tekniklitteratur kan innehålla referenser till standarder, delar av standarder eller ge vägledning på aspekter som inte har standardiserats. SEK Tekniklitteratur är en guide för hur du praktiskt ska tänka och förhålla dig till situationer i verkligheten.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of