SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK Tekniklitteratur
– Underlättar ditt arbete

SEK Tekniklitteratur är en ny publikationsform som ger dig praktisk information och guidning inom ett eller flera områden.

SEK Tekniklitteratur är tänkt att användas som informativa guider, som djupdyker inom ett eller flera områden och ger konkret vägledning kring hur du ska tänka och förhålla dig till regelverk och standarder i din arbetsvardag.

Du får information om hur du ska agera även utanför det som täcks av standarder, och får förtydligat hur regelverk och standarder tillämpas praktiskt. SEK Tekniklitteratur kan innehålla referenser till standarder, delar av standarder
eller ge vägledning på aspekter som inte har standardiserats.

I SEK Tekniklitteratur kan den stora tekniska expertkompetensen som finns inom SEKs verksamhet samlas i ett verk för att användas och stärka branschens förmåga att arbeta enligt god praxis. Med kunskap från branschexperter skapar vi en enklare arbetsvardag och ett säkrare elektrifierat samhälle.

SEK Tekniklitteratur skrivs av en eller flera enskilda författare och har inte nödvändigtvis en kopppling till någon teknisk kommitté.

SEK Svensk Elinstallation Örjan Borgström SEK Tekniklitteratur 1
SEK Svensk Elinstallation Örjan Borgström SEK Tekniklitteratur 1

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of