SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Om SEK Svensk Elstandard

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Organisation

SEKs högsta beslutande organ är fullmäktige, som består av representanter för statliga och enskilda intressenter. Organisationen består också av styrelsen, elektrotekniska rådet, certifieringsrådet, kansliet och de tekniska kommittéerna.

SEK_organisation

Fullmäktige tar beslut om budget och avgifter för deltagare och utser styrelsen, som är ledning för den svenska nationalkommittén i IEC och CENELEC.

Styrelsen har bland annat det övergripande ansvaret för hur SEK är representerat inom IEC och CENELEC.

SEKs kansli stödjer och samordnar alla som deltar i standardiseringsarbetet.

Elektrotekniska rådet ansvarar för samordning i tekniska frågor och för samråd inför policybeslut i det tekniska arbetet. Elektrotekniska rådet har även ett övergripande ansvar för SEKs tekniska kommittéer och deras verksamhet.

Certifieringsrådet ansvarar för samråd inför möten inom IECs. SEK är aktiv samarbetspartner i IECEE för samordning och certifiering av konsumentprodukter och liknande utrustning med avseende på säkerhet. SEK är även aktiv i IECEx för apparater för användning i miljöer där det föreligger risk för explosion. Provning och certifiering utförs av Intertek och RISE.

SEK Tekniska kommittéer utgör svenska referensorgan i arbetet med internationell och europeisk standard. Utifrån svenska förhållanden speglar de IECs och CENELECs tekniska kommittéer och är rådgivande till SEK, vid internationella remisser, inför röstningar på förslag till standard, och i andra beslut i tekniska frågor inom respektive ansvarsområde. Vid behov kan teknisk kommitté under vissa förutsättningar utarbeta förslag till svensk standard när europeisk eller internationell motsvarighet saknas.

Styrande dokument

SEK Svensk Elstandard är en ideell förening för standardisering på elområdet. Stadgarna finns här. Arbetet med standarder och stödjande dokument sker i SEKs tekniska kommittéer och systemkommittéer, se arbetsordningarna för de tekniska kommittéerna här och för systemkommittéerna här.

Vi som arbetar på SEK kansli

SEK Svensk elstandards kansli

Slå en signal, skicka ett mail. Vi hjälper gärna till med stort och smått.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of