SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

För studenter

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Påverka framtidens tekniska lösningar

Kunskap om standarder är viktigt. Regelverk och standarder har stor påverkan på produkter och tjänster och den verklighet som företag måste känna till och anpassa sig till styrs i stor utsträckning av standarder. Ju bättre förståelse ett företag har, desto framgångsrikare och konkurrenskraftiga kan de bli på marknaden.

SEK Svensk Elstandard är en av tre standardiseringsorganisationer i Sverige och är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska område i Sverige. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.

Dagens arbetsmarknad är hårt konkurrensutsatt – du kan plötslig vara i en situation där du inte bara konkurrerar med andra studenter från samma land – utan också unga personer med höga betyg och meriter från andra länder. Då konkurrerar du på samma villkor som alla andra, men inte många känner till möjligheterna inom standardiseringen.

Om du engagerar dig i standarder och standardiseringsprocessen får du ett unikt försprång när du förbereder dig för att lämna universitetsvärlden – och oavsett om du tänkt dig att göra karriär i Sverige eller internationellt – kan kunskap om standarder vara just den konkurrensfördel som företaget söker!

Kunskap om standardisering ger dig:

  • Konkurrensfördelar mot andra inom samma bransch
  • Ett erbjudande gentemot en framtida arbetsgivare - du besitter kunskap som företaget kan sakna eller behöver dra nytta av
  • Ett försprång i att redan ha vetskap och kunskap om företagets verklighet
  • Stor påverkansmöjlighet
  • Bevis på att du har framtidsutsikter och -kunskap redan inom området i förväg
  • Ett stort internationellt nätverk

Missa inte din chans att gå SEKs helt kostnadsfria kurs i standardisering That's Standard – A crash course on standards som anordnas i februari 2024. Kursen kommer utmärka sig på ditt cv och öka din konkurrenskraft på den framtida arbetsmarknaden genom att visa att du besitter kunskap om standardisering.

Tekniska kommittéer

SEK har idag ungefär 100 kommittéer som täcker ett brett spann av teknikområden

SEK Svensk Elstandard Tekniska kommittéer

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of