SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Checklista för EMC

Elektromagnetisk kompabilitet (EMC) är någonting vi tar för givet, men för att det ska fungera måste vi alla ansvara för det.

För att underlätta för och hjälpa yrkespersoner såväl som privatpersoner som ska låta installera en elanläggning i sitt hem har SEK Svensk Elstandard tagit fram en checklista för EMC. Vid en installation är det viktigt att ställa sig alla de viktiga frågorna kring EMC för att förhindra störningar, dyra åtgärder eller i värsta fall förbud att använda en anläggning. Genom att ta hänsyn till och förhålla sig till EMC från början vid en installation kan du undvika kostsamma och besvärliga komplikationer under installationsarbetet eller vid färdig installation.

Den allmänna kunskapen om EMC är bristfällig

Enligt en undersökning från Elsäkerhetsverket, Hemelektronik och radioutrustning de produkter som störs mest | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se), är den allmänna kunskapen om ansvaret för EMC-störningar dålig.

Idag ingår EMC sällan i den utbildning allmänheten får i skolan, högskolan eller på universitetet. Men när man överväger en installation av t ex en laddbox, en solcellsanläggning, ett husbatteri eller en vindkraftsanläggning måste man som anläggningsinnehavare tänka på EMC. Självklart behöver man inte bli EMC-specialist själv för det! Det räcker oftast att man tar diskussionen med installatören man anlitat och kräver en gedigen dokumentation på hur riskanalysen har gjorts. Har installatören aldrig hört talas om EMC kan det dock vara ett varningstecken.

Mer information om EMC för privatpersoner finns även på Störningsfri el (EMC) | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)

Handböcker som beskriver god branschpraxis finns under SEK Svensk Elstandard - Handböcker ger vägledning när du använder standarder

FAQ

SEK Svensk Elstandard FAQ

Se svaren på den vanligaste frågorna

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of