SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Handböckerna förenklar ditt arbete
med standarder

SEK Handbok 415

SEK Handbok 415 - Tillfälliga elanläggningar - Vägledning vid planering, utförande och underhåll

SEK Handbok 415 innehåller rekommendationer avseende planering, skyddsåtgärder, materialval, uppbyggnad samt kontroll, skötsel och underhåll av tillfälliga elanläggningar, speciellt sådana som uppförs i samband med byggnads- och anläggningsverksamhet.

 

Den ger också anvisningar om och exempel på tillämpning av starkströmsföreskrifterna och gällande svensk standard.

Ansvarig kommitté:
TK 64 - Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
Beteckning:
SEK Handbok 415, utg 2.1:2007
Sidantal:
32
Språk:
Svenska
ISBN:
978-91-89667-66-2 (Digital)
978-91-89667-33-4
SEK Handbok 415 - Tillfälliga elanläggningar - Vägledning vid planering, utförande och underhåll
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 394
Bok
SEK 394
Bok + Digital
SEK 552
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of