SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Handböckerna förenklar ditt arbete
med standarder

SEK Handbok 430

SEK Handbok 430 - Elsäkerhet vid service av elektronikutrustning - Vägledning till innehavare av serviceverkstäder

SEK Handbok 430 är avsedd att ge vägledning så att en tillfredställande elsäkerhetsnivå kan uppnås vid arbete på nätansluten elektronikutrustning. Bland annat beskrivs olika sätt att anordna elförsörjningen på.

 

Handboken vänder sig till dem som innehar, beställer eller inreder arbetsplatser för service och reparation av elektronikutrustning, både rena elektronikverkstäder och sådana som ingår i större mekaniska eller kemiska industrier eller andra verksamheter, som t ex sjukhus eller militära förband, men handboken kan ge vägledning även för elektronikarbetsplatser i den tillverkande industrin och i vissa typer av skolor.

Ansvarig kommitté:
TK 64 - Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
Beteckning:
SEK Handbok 430, utg 1.1:2008
Sidantal:
16
Språk:
Svenska
ISBN:
978-91-89667-37-2
SEK Handbok 430 - Elsäkerhet vid service av elektronikutrustning - Vägledning till innehavare av serviceverkstäder
Ladda hem preview
Välj produkt
Bok
SEK 293
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of