SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Handböckerna förenklar ditt arbete
med standarder

SEK Handbok 434

SEK Handbok 434 – Fiberoptisk anslutning av slutanvändare – Vägledning för byggande av fiberoptiska anslutningsnät FTTX-nät

SEK Handbok 434 ska underlätta för operatörer, kommuner, energibolag, installatörer m fl att planera och installera FTTX-nät (FTTX, fiber till slutanvändare) med god kvalitet till låg kostnad, och säkerställa en enhetlig struktur och hög kvalitetsnivå på FTTX-nät i Sverige.

 

Handboken beskriver enbart FTTX-nät men är också avsedd att ge en förståelse för var dessa nät passar in i en kommuns fiberinfrastruktur. Handboken ger rekommendationer och anger grundkrav som en fiberinstallation ska uppfylla i ett FTTX-nät för att tillmötesgå nuvarande och framtida krav på kapacitet, överföringsavstånd och kvalitet. Minimikravet har satts för en kapacitet på 1 Gbit/s (1000 Mbit/s) över ett avstånd upp till 10 km. Handboken beskriver ett nät som bör gå att uppgradera och ha en livslängd på mer än 25-30 år.

 

Utgåva 2 av handboken är betydligt utökad. Bland annat har avsnittet om områdesnät och anslutningsnät utvidgats och ett helt nytt avsnitt ägnas noder och ett åt mikrokanalisation. Den nya utgåvan behandlar också luftinstallation och bilagorna har utökats med fler exempel på hur man bör bygga FTTX-nät i olika miljöer.

 

Boken vänder sig främst till dem inom privat och offentlig verksamhet som beslutar om genomförande av bredbandsutbyggnad och till dem som ansvarar för planering och installation av bredband i fastigheter och anläggningar.

 

Handboken är rikt illustrerad med över etthundra bilder, de flesta i färg, och lämpar sig också för envar med intresse för området.

Ansvarig kommitté:
TK 215 - Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Beteckning:
SEK Handbok 434, utg 2:2009
Sidantal:
156
Språk:
Svenska
ISBN:
978-91-89667-65-5 (Digital)
978-91-98667-39-6
SEK Handbok 434 – Fiberoptisk anslutning av slutanvändare – Vägledning för byggande av fiberoptiska anslutningsnät FTTX-nät
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 588
Bok
SEK 588
Bok + Digital
SEK 823
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of