Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Handböckerna förenklar ditt arbete
med standarder

SEK Handbok 436E

SEK Handbok 436E - Elbasen - Guide to electrical installations

Elbasen är en liten handbok som innehåller det mesta om regler för enklare elinstallationer, samtidigt som den är lätt att bära med sig i benfickan.

 

Elbasen består av bearbetade utdrag ur Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 som kompletterats med utdrag från andra elinstallationsstandarder och från vissa SEK Handböcker.

 

Denna utgåva 3.1 av Elbasen har den framförallt uppdateras med de ändringar som kommer från den nya installationsstandarden SS 437 01 02, med bland annat placering av strömställare och vägguttag samt utrymmen för kopplingsutrustning.

 

Även avsnitten för kommunikationsnät (till exempel för data) är hämtade från den nya standarden. En del korrigeringar och uppdateringar har också gjorts i avsnitten avseende skyddsutjämning.

Ansvarig kommitté:
TK 64 - Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
Beteckning:
SEK Handbok 436E, utg 3.1:2017
Sidantal:
113
Språk:
Engelska
ISBN:
978-91-89667-95-2 (Digital)
SEK Handbok 436E - Elbasen - Guide to electrical installations
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 299
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of