Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Handböckerna förenklar ditt arbete
med standarder

SEK Handbok 449

SEK Handbok 449 - Potentialutjämning i industriella elanläggningar

Ett potentialutjämningssystem har till uppgift att reducera spänningarna mellan olika punkter i en anläggning, i första hand för att ge skydd mot elchock. Dessutom skall systemet skydda utrustning, apparater och system mot skada och funktionsstörningar och mot nedsättning av funktionssäkerheten.

 

SEK Handbok 449 beskriver de krav som den som beställer eller använder en industrianläggning bör ställa på ett potentialutjämningssystem och ger råd och vägledning om hur ett sådant system kan utföras. Jordning och skärmning för att minska elektromagnetiska störningar behandlas inte.

 

Målet är att ge en praktisk tolkning av de säkerhetsmässiga och funktionsmässiga kraven på potentialutjämning, så att man på ett kostnadseffektivt sätt kan få en person- och funktionssäker anläggning.

 

Handboken, som är rikt illustrerad i färg och svartvitt, vänder sig till dem som beställer och projekterar elinstallationer i industrier och andra liknande anläggningar, t ex stormarknader eller pumpstationer. Då innehållet knyter an till byggnadskonstruktionen bör handboken även vara intressant för byggföretag och byggkonsulter. Den är utgiven av SEK Svensk Elstandard och FIE, Föreningen för Industriell Elteknik, i samarbete.

Ansvarig kommitté:
TK 64 - Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
Beteckning:
SEK Handbok 449, utg 1:2009
Sidantal:
108
Språk:
Svenska
ISBN:
978-91-89667-72-3 (Digital)
978-91-89667-31-0
E-nummer:
1699518
SEK Handbok 449 - Potentialutjämning i industriella elanläggningar
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 538
Bok
SEK 538
Bok + Digital
SEK 753
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of