SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Handböckerna förenklar ditt arbete
med standarder

SEK Handbok 451

SEK Handbok 451 - RoHS - Miljö - En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Tanken med SEK Handbok 451, Miljö – RoHS, är att ge svenska företag och organisationer en övergripande och lättillgänglig beskrivning av det nya RoHS-direktivet (2011/65/EU). SEK Handbok 451 beskriver vilka produkter som omfattas och vilka restriktionskrav som gäller och visar på en arbetsgång för hur man kan tillämpa direktivet och ställa samman den dokumentation som krävs. Den ger också en beskrivning av RoHS-direktivet, dess bakgrund, syfte och omfattning. Handboken innehåller dessutom hela direktivtexten på svenska, EU-Kommissionens frågor och svar (FAQ på engelska) och den standard SS-EN 50581 som beskriver hur man ställer samman dokumentationen.

Ansvarig kommitté:
TK 111 - Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Beteckning:
SEK Handbok 451, utg 1:2016
Sidantal:
128
Språk:
Svenska
ISBN:
978-91-89667-64-8 (Digital)
978-91-89667-63-1
SEK Handbok 451 - RoHS - Miljö - En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 389
Bok
SEK 389
Bok + Digital
SEK 545
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of