SEK Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Kontakta oss

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Elektrotekniska rådet

Elektrotekniska rådet är sammansatt av representanter för
SEKs intressenter och utsedda av SEKs styrelse på förslag från
intressenterna.

I de fall en standard arbetas fram i en internationell kommitté som inte har en motsvarighet i en SEK TK står Elektrotekniska rådet som ansvarigt.

Bevakar

  • CENELEC BTTF 157-1 Public address and general emergency alarm systems

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of