SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 2

Elektriska maskiner

Hur vi påverkar miljön är viktigt för ett hållbart samhälle och runt om i välden finns mängder av elektriska motorer som driver olika processer och drar stora enorma mängder energi.

Ett sätt att styra de elektriska maskinernas miljöpåverkan är att ställa krav på högre verkningsgrad på t ex elektriska motorer. För att göra detta krävs en standard för vilka krav som ska gälla och hur man ska prova och utvärdera verkningsgraden på en elektrisk motor. Om man dessutom kopplar motorn till en frekvensomriktare så har man möjlighet att få en systemverkningsgrad som är mångdubbel bättre än en elektrisk motor med mekanisk bromsning.

SEK TK 2 behandlar standarder för nästan samtliga roterande elektriska maskiner utan begränsningar vad gäller spänning, uteffekt eller mått. Det vill säga alla elektriska maskiner från små servomotorer på någon watt till stora kraftgeneratorer på gigawatt hanteras inom området. Undantaget är traktionsmotorer samt elektriska maskiner för fordon och luft- och rymdfarkoster.

Kommittén står inför utmaningar inom sitt område, bland annat att ta fram en standardiserad provmetodik som fungerar för olika typer av frekvensomriktartopologier.

TK 2 arbetar också med att ta fram standard som säkerställer att provningsmetodik och krav lierar med varandra för att säkerställa att isolationssystemen i elektriska motorer och generatorer fungerar i alla tillgängliga spänningsnivåer och tillsammans med olika frekvensomriktartyper.

TK 2 hanterar även vattenkraftsgeneratorer och specifikt övergången från nationell standard för dessa till internationell standard.

Vattenkraftgeneratorer har funnits i många år och vi i Sverige sitter på en stor kunskap inom området och vi är därför delaktiga i detta projekt som internationellt drivs av den kinesiska nationalkommittén.

Bland standarderna märks SS‑EN 60034-1 för märkdata och driftegenskaper och SS‑EN 60034-2-1 för bestämning av förluster och verkningsgrad.

Bevakar

  • IEC TC 2 Rotating machinery
  • CENELEC TC 2 Rotating machinery

Ingvar Eriksson

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning

08-444 14 16

ingvar.eriksson@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 2

Elmotorer – Nya krav från halvårsskiftet

Elmotorer – Nya krav från halvårsskiftet

Kraven på elmotorers energieffektivitet skärps den 1 juli 2023. Det gäller trefasmotorer med en märkeffekt från 75 kW till 200 kW, med 2, 4 eller 6 poler. Dessa får från och med halvårsskiftet krav som motsvarar energieffektivitetsklass IE 4.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of