SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 64

Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock

IEC TC 64 Electrical installations and protection against electric shock utarbetar internationella standarder

  • som behandlar skydd mot elchock, oberoende av spänning
  • för konstruktion, utförande och kontroll av alla typer av elinstallationer för spänning under 1 kV växelström, med undantag av de installationer som behandlas av TC 9, TC 18, TC 44, TC 71 och TC 97.

Kommittén samarbetar med TC 99 avseende högspänningsinstallationer i byggnader.

Standarderna ger bl a fordringar på installation och samordning av elmateriel, lägger fast grundläggande säkerhetsfordringar avseende skydd mot elchock och andra risker som uppstår vid användning av elektricitet. Standarderna i IEC 60364-serien ligger till grund för nationella elinstallationsregler i flera länder, däribland de gemensamma europeiska reglerna antagna i CENELEC HD 60364-serien.

Den svenska versionen återfinns i SS 436 40 00 som också ingår i SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna som utarbetats av SEK TK 64.

Bevakar

  • IEC SyC LVDC Low Voltage Direct Current and Low Voltage Direct Current for Electricity Access
  • IEC TC 64 Electrical installations and protection against electric shock
  • IEC PC 127 Low-voltage auxiliary power systems for electric power plants and substations
  • CENELEC TC 64 Electrical installations and protection against electric shock

Kanslikontakt

Joakim Grafström

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock

08-444 14 12

joakim.grafstrom@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 64

SEK Handbok 436 Elbasen – nu i utgåva 4

SEK Handbok 436 Elbasen – nu i utgåva 4

SEK Handbok 436 Elbasen släpps nu i utgåva 4. Det är en kompakt och användbar handbok för dig som utför enklare elinstallationer. Den rymmer det mesta om gällande regler för enklare elinstallationer, samtidigt som den ryms att ha i fickan. 

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of