Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 78

Säkerhet vid arbete – metoder, verktyg och materiel

IEC TC 78 utarbetar internationella standarder för verktyg, utrustning och anordningar för användning med spänning, inklusive prestandafordringar och anvisningar för skötsel och underhåll samt utarbetar tekniska publikationer för användning av verktyg, utrustning och anordningar på och i närheten av spänningsförande delar av elinstallationer och elnät. IEC TC 78 utarbetar inte arbetsmetoder.

TK 78 bevakar dock CENELEC BTTF 62-3 som arbetar med regler för drift och underhåll av elanläggningar. BTTF 128-2 reviderar standarden EN 50191 för uppställning och skötsel av elektrisk provningsutrustning.

Bevakar

  • IEC TC 78 Live working
  • IEC PC 128 Operation of electrical installations
  • CENELEC TC 78 Equipment and tools for live working
  • CENELEC BTTF 62-3 Operation of electrical installations
  • CENELEC BTTF 128-2 Erection and operation of electrical test equipment

Kanslikontakt

Joakim Grafström

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock

08-444 14 12

joakim.grafstrom@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 78

Smart PPE – standardization for design and use

Smart PPE – standardization for design and use

An online workshop of the CEN-CENELEC Sector Forum PPE on Smart PPE – standardization for design and use taking place on 2022-06-02.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of