Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK EMC

Elektromagnetisk kompatibilitet

Alla elektriska produkter som sätts på den gemensamma europeiska marknaden måste uppfylla de väsentliga kraven i antingen EMC- eller RED-direktivet. Det vill säga att alla tillverkare, importörer, distributörer och installatörer måste tänka EMC. Det är det vi gör inom TK EMC – vi tänker EMC.

TK EMC är den nationella spegelkommittén för de internationella EMC-kommittéerna CISPR och IEC TC 77 och den europeiska EMC-kommittén CLC/TC 210.

CISPR (International Special Committee on Radio Protection/Interference) utarbetar internationella standarder som behandlar EMC i frekvensområdet från 9 kHz till 400 GHz, till skydd för radiotrafiken. CISPR utarbetar standarder som innehåller allmänna gränsvärden för emission och testmetoder och särskilda gränsvärden för emission och testmetoder för olika produktgrupper.

IEC TC 77 utarbetar standarder och tekniska rapporter inom området elektromagnetisk kompatibilitet, med särskild inriktning på allmänna tillämpningar och för användning av produktkommittéer och inom industrin.

Arbetet inom TC 77 omfattar immunitet inom hela frekvensspektret, emission i frekvensområdet under 9 kHz (t ex övertoner) och sådana fenomen i frekvensområdet däröver som inte behandlas inom CISPR.

CENELEC TC 210 bearbetar de standarder som framtagits inom IEC TC EMC för att sedan kunna få dem godkända som harmoniserade europeiska standarder under EMC- och/eller RED-direktiven och tar fram egna europeiska standarder om det inte finns en internationell standard på ett EMC-område.

TK EMC diskuterar alla EMC-standarder som tas fram inom de nämnda grupperna och lämnar synpunkter och röstar. Som ledamot har du möjligheten att påverka utvecklingen och få reda på vad som är på gång i framtiden.

SEK TK EMC har sammanställt en checklista för EMC som du kan ladda ner fritt här från elstandard.se.

Bevakar

 • CEN/CLC CEN-CLC BTWG 10 RED Standardization impact
 • IEC CISPR International special committee on radio interference
 • IEC CISPR/CIS/A Radio-interference measurements and statistical methods
 • IEC CISPR/CIS/B Interference relating to industrial, scientific and medical radio-frequency apparatus, to other (heavy) industrial equipment, to overhead power lines, to high voltage equipment and to electric traction
 • IEC CISPR/CIS/D Electromagnetic disturbances related to electric/electronic equipment on vehicles and internal combustion engine powered devices
 • IEC CISPR/CIS/F Interference relating to household appliances tools, lighting equipment and similar apparatus
 • IEC CISPR/CIS/H Limits for the protection of radio services
 • IEC CISPR/CIS/I Electromagnetic compatibility of information technology equipment, multimedia equipment and receivers
 • IEC TC 77 Electromagnetic compatibility
 • IEC TC 77/SC 77A EMC - Low frequency phenomena
 • IEC TC 77/SC 77B High frequency phenomena
 • CENELEC CLCETSI_JWGEMC CENELEC/ETSI EMC conducted transmission networks
 • CENELEC TC 210 Electromagnetic Compatibility (EMC)

Kanslikontakt

Bettina Funk

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

08-444 14 20

bettina.funk@elstandard.se

Nyheter från SEK TK EMC

Elektrifieringen ställer krav på EMC

Elektrifieringen ställer krav på EMC

I takt med att elektrifieringen, mobilnätet och Internet of Things ökar, ställer det också höga krav på den elektromagnetiska kompatibiliteten (EMC). En mängd olika installationer som solceller och laddboxar kräver att aktörer tar hänsyn till den emission och tålighet som produkten/installationen har.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of