Svensk Elstandard
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Kursledare
SEK Åskskyddskurs

Johan Bäckman är en av Sveriges främsta experter inom åskskyddsteknik. Han har mer än 25 års erfarenhet från branschen, är aktiv inom standardiseringen och SEK och är en av huvudförfattarna till SEK Handbok 452 – Åskskyddshandboken. Johan sitter även med som expert i den internationella arbetsgruppen, under IEC TC 81, för framtagande av "Application Guide for Lightning protection". Till vardags arbetar han på OBO Betterman, ett ledande företag för bland annat åskskydd och överspänningsskydd.

Var förberedd inför åsksäsongen, anmäl dig!
Begränsat till 15 platser per utbildningstillfälle

Program Del 1

Program SEK åskkurs

Utbilda dig i verktygen för att bedöma risk, behov och välja rätt skyddsåtgärd.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: senc@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of