Svensk Elstandard
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

New work proposal, NP

New Work Item Proposal (NP) är termen som används inom IEC för nya förslag på standardiseringsprojekt.

Är du intresserad av att delta eller få ytterligare information om nya standardiseringsförslag kontakta SEK kansli på senc@elstandard.se eller telefon 08-444 14 00 .

Förslagen kan beställas kostnadsfritt från SEK via formuläret nedan. Antalet kostnadsfria standardiseringsförslag är begränsat till tre. Vid beställning av fler än tre förslag och för utskick av pappersexemplar tas en avgift på 300 kr/förslag.

Standarder på remiss

SEK_Remisser

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of