Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetsäkrar
och spar resurser

Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning - Del 2: Utrustning för generell användning som inte betjänas av lekmän

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies

Ansvarig kommitté:
SEK TK 121B - Kopplingsutrustning för lågspänning
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 61439-2, utg 2:2012
CENELEC Publikation:
EN 61439-2:2011
IEC Publikation:
IEC 61439-2:2011
Fastställelsedatum:
2/14/2012
Upphävandedatum:
5/20/2024
Utgåva:
2
Antal sidor:
25
Språk:
Engelska
Används med:
Ersätts av:
SS-EN IEC 61439-2, utg 3:2021.
Ersätter:
SS-EN 61439-2, utg 1, 2010, gäller ej fr o m 2014-09-23.
ICS:
29.130.20 Kopplingsutrustningar och elkopplare för lågspänning
Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning - Del 2: Utrustning för generell användning som inte betjänas av lekmän
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 536
Papper
SEK 536
Papper + Digital
SEK 750
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of