SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - EMC-fordringar - Del 1: Allmänna fordringar

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements

Ansvarig kommitté:
SEK TK 65 - Industriell processtyrning
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 61326-1, utg 3:2013
CENELEC Publikation:
EN 61326-1:2013
IEC Publikation:
IEC 61326-1:2012
Fastställelsedatum:
2/14/2013
Upphävandedatum:
6/3/2024
Utgåva:
3
Antal sidor:
23
Språk:
Engelska
Ersätts av:
Ersätter:
SS-EN 61326-1, utg 2, 2006, gäller ej fr o m 2015-08-14.
ICS:
17.220.00 Elektricitet. Magnetism. Mätning av elektriska och magnetiska storheter, 19.080.00 Elektrisk och elektronisk provning, 25.040.40 Mätning och styrning av industriella processer, 33.100.00 Elektromagnetiska störningar och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 382
Papper
SEK 382
Papper + Digital
SEK 535
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of