Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetsäkrar
och spar resurser

Kärnkraftanläggningar - Konstruktion av kontrollrum - Analys och tilldelning av funktioner

Nuclear power plants - Design of control rooms - Functional analysis and assignment

Ansvarig kommitté:
SEK TK 45 - Kärnteknisk mätutrustning
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 61839, utg 1:2015
CENELEC Publikation:
EN 61839:2014
IEC Publikation:
IEC 61839:2000
Fastställelsedatum:
4/14/2015
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
1
Antal sidor:
23
Språk:
Engelska
Används med:
Ersätter:
SS-IEC 61839, utg 1, 2003, gäller ej fr o m 2017-08-04.
ICS:
29.120.10 Elinstallationsrör, 27.120.20 Kärnkraftanläggningar. Säkerhet
Kärnkraftanläggningar - Konstruktion av kontrollrum - Analys och tilldelning av funktioner
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 360
Papper
SEK 360
Papper + Digital
SEK 504
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of