SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 1: Allmänt

Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 1: General

Ansvarig kommitté:
SEK TK 9 - Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Status:
Upphävd
Svensk beteckning:
SS-EN 50121-1, utg 3:2015
CENELEC Publikation:
EN 50121-1:2015
Fastställelsedatum:
5/12/2015
Upphävandedatum:
11/6/2019
Utgåva:
3
Antal sidor:
14
Språk:
Engelska
Ersätts av:
SS-EN 50121-1, utg 4:2017.
Ersätter:
SS-EN 50121-1, utg 2, 2007 och SS-EN 50121-1 C1, utg 1, 2008, gäller ej fr o m 2018-01-05.
ICS:
29.280.00 Elfordonsutrustning, 33.100.01 Elektromagnetisk kompatibilitet: allmänt, 45.020.00 Järnvägsteknik: allmänt
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 191
Papper
SEK 191
Papper + Digital
SEK 267
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of