SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Maskinsäkerhet - Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska styrsystem

Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems

Ansvarig kommitté:
SEK TK 44 - Elutrustning för maskiner
Status:
Upphävd
Svensk beteckning:
SS-EN 62061, utg 1:2005/A2:2015
CENELEC Publikation:
EN 62061:2005/A2:2015
IEC Publikation:
IEC 62061:2005/A2:2015
Fastställelsedatum:
12/15/2015
Upphävandedatum:
4/25/2024
Antal sidor:
11
Språk:
Engelska
Används med:
SS-EN 62061, utg 1, 2005, som fr o m 2018-07-31 inte gäller utan detta tillägg A2.
Ersätts av:
SS-EN IEC 62061, utg 2:2021.
ICS:
13.110.00 Maskinsäkerhet, 25.040.99 Övriga system för industriell processtyrning, 29.020.00 Elektroteknik: allmänt
Välj produkt
Digital
SEK 191
Papper
SEK 191
Papper + Digital
SEK 267
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of