Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Bestämning av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter - Del 6: Polybromerade bifenyler och polybromerade difenyletrar i polymerer genom gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS)

Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 6: Polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in polymers by gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS)

Ansvarig kommitté:
SEK TK 111 - Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 62321-6, utg 1:2016
CENELEC Publikation:
EN 62321-6:2015
IEC Publikation:
IEC 62321-6:2015
Fastställelsedatum:
3/15/2016
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
1
Antal sidor:
60
Språk:
Engelska
Ersätter:
Delvis SS-EN 62321, utg 1, 2009, gäller ej fr o m 2018-07-10.
ICS:
13.020.00 Miljöskydd: allmänt, 43.040.10 Elektriska utrustningar, 13.020.00 Miljöskydd: allmänt, 43.040.10 Elektriska utrustningar
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 1,339
Papper
SEK 1,339
Papper + Digital
SEK 1,875
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of