Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 5: Fasta installationer för elförsörjning

Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus

Ansvarig kommitté:
SEK TK 9 - Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 50121-5, utg 4:2017
CENELEC Publikation:
EN 50121-5:2017
Fastställelsedatum:
4/18/2017
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
4
Antal sidor:
21
Språk:
Engelska
Ersätter:
SS-EN 50121-5, utg 3, 2015, gäller ej fr o m 2020-02-06.
ICS:
29.280.00 Elfordonsutrustning, 33.100.01 Elektromagnetisk kompatibilitet: allmänt, 45.020.00 Järnvägsteknik: allmänt, 29.280.00 Elfordonsutrustning, 33.100.01 Elektromagnetisk kompatibilitet: allmänt, 45.020.00 Järnvägsteknik: allmänt
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 371
Papper
SEK 371
Papper + Digital
SEK 519
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of