SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Funktionssäkerhet - Säkerhetskritiska system för processindustrin - Del 1: Allmänt, definitioner samt fordringar på system, maskinvara och tillämpningsprogram

Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 1: Framework, definitions, system, hardware and application programming requirements

Ansvarig kommitté:
SEK TK 65 - Industriell processtyrning
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 61511-1, utg 2:2017
CENELEC Publikation:
EN 61511-1:2017
IEC Publikation:
IEC 61511-1:2016
Fastställelsedatum:
5/16/2017
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
2
Antal sidor:
84
Språk:
Engelska
Ersätter:
SS-EN 61511-1, utg 1, 2005, gäller ej fr o m 2020-04-21.
ICS:
13.110.00 Maskinsäkerhet, 25.040.01 Industriell processtyrning: allmänt
Notering:
Corrgiendum September 2016 till IEC 61511-1:2016 är inarbetat i standarden.
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 1,988
Papper
SEK 1,988
Papper + Digital
SEK 2,783
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of