SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Elinstallationer i fartyg - Del 202: Systemuppbyggnad - Elektriskt skydd

Electrical installations in ships - Part 202: System design - Protection

Ansvarig kommitté:
SEK TK 18 - Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-IEC 60092-202, utg 1:2017
IEC Publikation:
IEC 60092-202:2016
Fastställelsedatum:
11/22/2017
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
1
Antal sidor:
19
Språk:
Engelska
Ersätter:
SS-IEC 92, utg 4, 1995, gäller ej fr o m 2017-11-23.
ICS:
47.020.60 Elinstallationer i fartyg och marina konstruktioner
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 382
Papper
SEK 382
Papper + Digital
SEK 535
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of